maanantai 15. heinäkuuta 2019

SANAT ja LAUSEET


2-kirjaimiset sanat

Luetellaan pareittain sanoja vuoronperään. Ensimmäiseksi keksitään sanoja, joissa on kaksi kirjainta. Hetken päästä vaihetaan 3-kirjaimisiin sanoihin, sitten 4-kirjaimisiin jn


Sanaviesti
Luokka jaetaan suunnilleen yhtäsuuriin ryhmiin. Ryhmällä on tyhjä paperi sekä kaksi kynää. Opettaja sanoo sanan, jonka viimeinen kirjain määrittää seuraavan sanan alkukirjaimen. Yksi ryhmäläisistä kirjoittaa keksimänsä sanan paperille, jonka viimeinen kirjain määrittää taas alkukirjaimen seuraavalle sanalle. Mikä ryhmistä keksii ja kirjoittaa nopeimmin 10 eri sanaa? Sama oppilas ei saa kirjoittaa kahta peräkkäistä sanaa paperille ja jokaisen ryhmästä tulee keksiä ja kirjoittaa ainakin yksi sana.

Lauseviesti
Säännöt ovat samat kuin sanaviestissä. Oppilaiden keksiminen ja kirjoittamien sanojen tulee lauseviestissä kuitenkin muodostaa vähintään kuuden sanan mittainen lause.

Ihmetuoliketju - sana kerrallaan lauseet
Ihmetuoleja laitetaan luokkaan vierekkäin 4-5. Ihmetuoleilla istuvat oppilaat keksivät sana kerrallaan lauseita, jotka liittyvät esim. retkeen (esim. Tänään - me - teimme - jännittävän - retken…). Ihmetuoleilla istuvia oppilaita voidaan vaihtaa sopivissa kohdissa, varsinkin jos oppilas itse niin haluaa.

Yhdyssanasalaatti
Yhdyssanoja saa keksittyä ja harjoiteltua myös leikkimällä. Oppilaat istuvat pareittain. Ope jakaa oppilaille sanalappuja, joihin on kirjoittanut lyhyitä, helppolukuisia substantiiveja. Osa sanoista voi olla esim. eläimiä, osa kulkuneuvoja, osan ollessa kasviksia ja osan erilaisia esineitä. Kun oppilas saa lappunsa, hän lukee sen aluksi ääneen. Näin varmistetaan, että jokainen tietää varmasti, mitä lapussa lukee. 
Kun kaikilla on laput, ope sanoo esim. “eläimet”, jolloin kaikki oppilaat, joiden lapussa lukee jokin eläin, vaihtavat paikkaa ja siirtyvät uuden parin viereen. Näin luokassa syntyy vieruskavereiden pulpeteille monenlaisia uusia, hauskoja ja jopa entuudesta tuntemattomia yhdyssanoja. Oletko esimerkiksi ennen kuullut moottorikoirasta tai lehmäluistimista? Uusista yhdyssanoista saa aikaan monenlaista keskustelua sekä uusia leikkejä ja esityksiä, joissa juuri keksittyjä asioita pääsee kokeilemaan.

Lausesalaatti
Tässä leikissä luokkaan jaetaan neljää eri väriä olevia lappuja. Punaisissa lapuissa lukee sana, joka vastaa kysymykseen: mikä? Keltaisissa lapuissa sana vastaa kysymykseen: mitä tekee? Vihreiden lappujen sana vastaa kysymykseen: millainen? ja sinisten lappujen kysymykseen: missä? Saman pöydän ääressä istuu neljä oppilasta, yksi kutakin väriä. Jokainen pöytäryhmä muodosta sanalapuillaan lauseen, joka luetaan yhdessä muulle luokalle. Ope pyytää aluksi keltaisia vaihtamaan paikkaansa, sitten punaisia jne. Aina paikanvaihdon jälkeen pöytäryhmissä muodostetaan lapuista lauseet ja luetaan ne. Kun ope sanoo: "Lausesalaatti", kaikki oppilaat vaihtavat paikkojaan. Oppilaiden tulee leikin kuluessa kuitenkin huolehtia, että jokaisessa pöydässä oli aina yksi punainen, yksi keltainen, yksi vihreä ja yksi sininen lappu.
Oppilaat voivat myös itse keksiä ja kirjoittaa lappuihinsa leikissä tarvittavat sanat. Ope muistuttaa oppilaille, että keksittävät sanat voivat olla aivan tavallisia ja auttaa tarvittaessa sanojen keksimisessä. Kannattanee myös vielä tarkistaa ettei lapuista löydy sanoja, jotka eivät sovi lasten suuhun.

Lausepatsaat - patsaslauseet
Keksitään lauseita ryhmissä. Jokainen ryhmän jäsen keksii lauseeseen yhden sanan. Keksitään vähintään niin monta lausetta kuin ryhmässä on jäseniä. Näin jokainen saa vuorollaan toimia lauseen aloitussanan keksijänä. Kirjoitetaan lauseet luokan taululle. Jokainen ryhmä valitsee jonkin lauseista ja suunnittelee siitä patsaan. Esitetään patsaat ja muut arvaavat, mikä lause patsaasta löytyi.
Voidaan myös ryhmissä suunnitella ja rakentaa patsaat ensin. Ryhmän oppilaat myös keksivät patsaaseen liittyvän lauseen. Patsas esitetään muille oppilaille, jotka saavat ehdottaa muutamaa lausetta, jotka heidän mielestään patsaasta syntyy. Lopuksi patsaan tehnyt ryhmä kertoo, mikä heidän lauseensa oli.

Päälausepatsaat - sivulauseimprot
Keksitään pareittain päälause (esim. Minä nukahdin ) ja suunnitellaan siitä patsas. Esitetään patsaat muille ja sanotaan patsaaseen liittyvä päälause. Joku oppilaista keksii nopeasti nähtyyn ja kuultuun päälauseeseen sopivan sivulauseen (esim. koska äitini kertoi minulle sadun). Sivulauseesta voi myös tehdä patsaan ja liittää sen päälausepatsaaseen tai tehdä muuttuvan patsaan, joka esittäää aluksi pää- ja sitten sivulausetta tai päinvastoin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti