maanantai 15. heinäkuuta 2019

OPS - äidinkieli

ÄIDINKIELEN opetuksessa
  • leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla sekä tutkitaan kieltä leikinomaisesti esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin.
  • käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.
  • oppilasta ohjataan käyttämään luovuuttaan, vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
  • hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta yhdistetään myös muiden oppiaineiden opetukseen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. 
  • oppilaita ohjataan tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä monimuotoisempia tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä.
  • hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.
  • tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan sekä omien esitysten suunnitteluun ja toteutukseen.

ÄIDINKIELEN arvioinnissa
  • oppilaat saavat monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat tekstejä
  • oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. 

"Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Äidinkielessä keskeistä on monimuotoisten, fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen omien kokemusten, havaintojen, ajatusten, mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Tavoitteena on herättää kiinnostus ja antaa oppilaille välineitä kielen havainnointiin, lukuharrastukseen ja monenlaiseen ilmaisuun sekä tarjota kieleen ja kirjallisuuteen liittyviä elämyksiä".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti